National Men's Team for South East Asia Tchoukball Championships 2013 (SEATBC13)

(10-12 May 2013 @ Pattaya, Thailand)

  Coach
  ANG Kian Hwee
  Captain
  TAN
Zheng Chao
  Sch

  Vice-Captain
 
Muhammad Ashique B MUHAMMED JALALUDEEN
  Sch

  Vice-Captain
 
Nicholas TEO Wei Jie
  Sch  

 
  Vice-Captain 
  Nico QUEK Ping Yang
  
Sch
  LI Jun Jie Keith
  
Sch
  TAN Kun Rong Kingsley
 
Sch

  QUEK Ping Zhou Dylan
 
Sch
  LIM Guan Yu Andy
 CHIN Jian Yan
 Khairi Bin ABDUL RASHID
 LIM Zi Ting
 LOW Ee Tuck